Training Oog voor interactie

In de training Oog voor Interactie ga je aan de slag met je taal- en interactievaardigheden in contact met kinderen.

Oog voor interactie

Oog voor interactie wordt gegeven door de volgende trainer:

 • Angracia Kluivert

Ik ben 24 jaar werkzaam binnen de kinderopvang. Door als pedagogisch medewerker te starten en door te groeien naar leidinggevende en coach heb ik ruime ervaring in het zien wat er speelt binnen te kinderopvang en kan ik naast pedagogisch medewerkers staan.

Ik sta voor kwaliteit binnen de kinderopvang en dat heb ik terugkerend in mijn werk laten zien binnen de organisatie waar ik werkzaam ben en ben geweest.

Wat ik belangrijk vind is dat medewerkers op een productieve manier ruimte bieden aan de ontwikkeling van kinderen. Door te verbinden kan er een mooie dynamiek ontstaan en een positieve groei op de groep en binnen je organisatie.

Videofeedback

In de training Oog voor interactie werken we veel met filmbeelden van jezelf en anderen om je ‘oog voor interactie’ te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat feedback met behulp van videofragmenten het beste leerresultaat oplevert. Uit eigen ervaring heb ik geconstateerd dat de fysieke zelfreflectie efficiënter werkt bij de pedagogische medewerkers.

Opzet van de training

 • Vooraf: korte schrijfopdracht en TOA-leestoets (naar keuze)
 • 6 groepsbijeenkomsten van 3,5 uur (één bijeenkomst per 2 á 3 weken)
 • 3 uur huiswerk na iedere bijeenkomst (verwerkingsopdrachten, eigen video-opnamen maken)
 • Individueel coachingsgesprek met de trainer op je werk (na de derde bijeenkomst)
 • Eindgesprek in kleine groepjes met leidinggevende

De bijeenkomsten worden aangeboden in groepen van maximaal 14 deelnemers.

Twee varianten

De training is er in twee varianten. Die kunnen op verzoek ook gecombineerd worden.

 • Oog voor interactie in de kinderopvang 0-4 jaar
 • Oog voor interactie in de kinderopvang 4-12 jaar

In beide varianten gaan we op dezelfde manier aan de slag.

We werken langs drie leerlijnen:

Leerlijn 1

Kennis over en oefenen met de 6 interactievaardigheden

 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor autonomie
 • Structureren en leidinggeven
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de taalontwikkeling bij kinderen)
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen

We vertalen de 6 interactievaardigheden naar de verschillende leeftijdsgroepen. Je oefent met het herkennen en toepassen van de vaardigheden. We besteden extra aandacht aan de 3 laatste (educatieve) vaardigheden en de taalontwikkeling bij kinderen.

Leerlijn 2

Kijken naar jezelf met anderen

Dit gebeurt door het maken en analyseren van video-opnamen van eigen interacties met kinderen in jouw groep. In de bijeenkomsten laat je zelfgekozen filmpjes zien aan andere deelnemers en de trainer. Hierbij wordt aandacht besteed aan een goede manier van feedback geven en een veilige sfeer. Tijdens de bijeenkomsten, tijdens het coachingsgesprek en tijdens het eindgesprek volgt en begeleidt de trainer je voortgang. Door de positieve aanpak word je geholpen om je kracht uit te bouwen en te werken aan eigen leerpunten.

Leerlijn 3

Versterken van eigen taalvaardigheid

Je eigen taalvaardigheid wordt spelenderwijs vergroot door alle opdrachten tijdens de bijeenkomsten en in het huiswerk. Het gaat om spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven.

Trainingsmateriaal

 • Het boek/e-book Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering, Strik, A. & Schoemaker, J. (2018) Amsterdam: Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 • Filmpjes van pedagogisch medewerkers in actie
 • Filmpjes die de deelnemers zelf maken in de praktijk
 • Werkboek Oog voor interactie

Certificaat

Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor het eindgesprek ontvang je een certificaat.

Open inschrijving: €750 (excl. Het boek Interactievaardigheden)

Data open inschrijving 

Kosten Incompany:

vanaf € 650 (excl. het boek Interactievaardigheden). Prijs wordt per aanvraag berekend en hangt onder meer samen met de groepsgrootte. De trainingen kunnen verzorgt worden in de avonduren vanaf 18.00 uur en overdag op diverse dagen en zaterdag.

Inspiration - coaching - radio - workshops