WIE IS INSPIRATION?

Mijn naam is Angracia Kluivert. Het met succes inspireren van andere mensen vanuit mijn kennis, maar ook vanuit mijn eigen levenservaring, heeft me de weg gewezen naar het realiseren van mijn eigen bedrijf. Onder de naam !nsp!rat!on zet ik mij in om anderen te ondersteunen die door tegenslagen hun eigen (levens)kracht en positieve kijk op het leven zijn verloren.

Ik weet als geen ander wat tegenslagen met je doen en hoe negatieve ervaringen je blik op het leven kunnen vertroebelen. Op mijn 27e verloor ik mijn partner. Mijn wereld stortte in. Waarom was mij dit overkomen? En….hoe zou ik mezelf ooit weer kunnen helen? Het is een heel proces geweest om mezelf uit dat diepe dal te halen. Het was kortweg gezegd verschrikkelijk en enorm ingrijpend. Het keerpunt kwam toen ik mezelf niet meer herkende en zei ‘dit is niet oké. Dit is niet wie ik ben.’ Ik voelde dat ik een keuze moest maken. Een keuze in vergeven of boos door het leven blijven gaan. Ga ik proberen mijn leven van een andere kant te bekijken. Van wat er nog wél allemaal over van is. Hoe ik er op een andere, meer heilzame manier in kan gaan staan. Met de juiste hulp begon de zoektocht terug naar mezelf.

Vanuit deze achtergrond en vanuit mijn eigen bewustwordingsproces wil ik mij met Inspiration inzetten voor de samenleving. Ik wil andere mensen ondersteunen bij het anders leren kijken naar moeilijkheden, bij het loslaten van de weerstand, ondersteunen en begeleiden bij het zien van wat er nóg wel mogelijk is. Ook waar er kansen liggen om te groeien en een bewuster en gelukkiger leven te creëren. Er zijn altijd mogelijkheden en kansen om je leven van een andere kant te leren bezien. Je kunt altijd een keuze maken, wat er ook aan de hand is in je leven. Vanuit het leidinggeven, pedagogisch handelen, coachen, aansturen, informeren en ondersteunen in de kinderopvang zet ik mij in voor de samenleving.

Gecertificeerd in:
· Oog voor interactie 0-12 jaar train de trainer, Oog voor baby’s train de trainer en Oog voor kinderen 8+ train de trainer.
· Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld
· HBO-er als meewerkend coach op de groep.
· VVE piramide module 1,2 en 3.
· De tweejarige in de voorschool, Bouwen aan ouderbetrokkenheid.

· Kinderen Die Opvallen (KDO): Traumasensitief werken met jonge kinderen, verdiepingsmodule: Leidinggevende, Gedrag op de groep basistraining, gesprekken met ouders. · Praktijkopleider en Training voor beoordelaars Prove2Move. · KIJK! Basis en KIJK! Beredeneerd Aanbod. · NmG+ op het kinderdagverblijf (taal en gehoor) Met deze expertise en ervaring sta ik particulieren, gezinnen en bedrijven bij in het herkrijgen van overzicht en het hervinden van de persoonlijke kracht, talenten en groeimogelijkheden.