MEER OVER COACHING

Individuele coaching

 !nsp!rat!on coacht op maat en daarbij staat het doel centraal. Er zijn talloze manieren om negatieve gedachten en gedragingen om te zetten naar positiviteit, maar op zoek gaan naar waar iemand vastloopt is de eerste stap. !nsp!rat!on zet de (innerlijke) kracht van de hulpvrager centraal en zorgt voor beweging. Zolang er beweging is, is er vooruitgang. In dialoog gaan met elkaar zorgt ervoor dat een situatie waar angst is (onbekend of juist bekend), wordt opengebroken. Wie even niet vooruit kan, heeft behoefte aan iemand die écht luistert. Diegene wil gezien en gehoord worden. De lijfspreuk van !nsp!rat!on is dan ook: ‘Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact.’ Voor !nsp!rat!on is elke ontmoeting bijzonder op zijn eigen manier. !nsp!rat!on leert de hulpvrager anders naar zichzelf en zijn of haar gedachten te kijken. Bewust te laten worden waar hij of zij staat in het leven, en hoe het anders kan. !nsp!rat!on begeleidt en ondersteunt het bewustwordingsproces én leert (groei)mogelijkheden te zien vanuit de eigen kracht en levensvisie.

De kracht van jezelf in het gezin

Naast individuele coaching coacht !nsp!rat!on gezinnen. Hierbij valt te denken aan ouders met jonge kinderen, maar ook aan ouders met oudere kinderen, zussen/ broers onderling of een kind die snakt naar een goede verstandhouding met één van de ouders.

In een individuele of gezinscoaching werkt !nsp!ration samen met de hulpvrager of het gezin aan het hervinden en uitdragen van de eigen en unieke levenskracht. Zodat er weer een goede fundering komt om vanuit persoonlijke vrijheid of vrijheid in het gezin, op een positieve manier in het leven te staan. Handelen vanuit eigen kracht, is een heel belangrijk uitgangspunt in de ondersteuning die !nsp!rat!on biedt. Daarmee wordt bedoeld dat iemand zichzelf kent en alle positieve eigenschappen voorop zet om iets te bereiken in de maatschappij. Coaching kan helpen als iemand vastloopt op een bepaald punt in het leven, angst ervaart, zich onzeker voelt, of zich bepaalde vaardigheden eigen wil maken en zo zijn er nog veel meer levenskwesties waarbij coaching van grote waarde kan zijn. !nsp!rat!on biedt een veilige setting om hier aan te werken en is het juiste adres als het gaat om openheid, respect en waardering voor ieder individu.

Bij individuele coaching zal er een telefonisch kennismakingsgesprek plaatsvinden. Hierin kan worden aangegeven wat de wensen zijn of waar hulp bij nodig is. Samen wordt er gekeken naar de mogelijkheden en hoe !nsp!rat!on hierbij ondersteuning kan bieden.

Bij coaching in gezinsverband kijkt !nsp!rat!on samen met de aanvrager naar de zorgvraag. Door hier op een laagdrempelige wijze op te coachen wordt gewerkt aan vertrouwen in elkaar en een stevigere band tussen de gezinsleden onderling. Het doel is het gezin te herenigen en een stabiele fundering neer te zetten. Vanuit die fundering kan er verder gebouwd worden waarbij iedere inbreng telt en wordt gerespecteerd. Voor gezinscoaching is het van belang dat alle neuzen dezelfde kant op staan, en dat de leden respect hebben voor elkaars mening en ideeën. Door bundeling van krachten en elk individueel gezinslid in zijn of haar eigen kracht te laten (leren) staan, kan er iets moois ontstaan in het gezin. Door alle gesprekken op een constructieve en vruchtbare manier te bundelen ontstaat een plan dat als basis dient om verder te werken.

!nsp!rat!on gelooft dat verschillende ideeën en positieve gedragingen naast elkaar kunnen bestaan. !nsp!irat!on bewaakt in dit proces dat er respect is voor elkaars mening en dat gevoelens van elkaar gewaardeerd worden.

helen kluivert