Training Oog voor kinderen 8-13 jaar

De training Oog voor Kinderen 8-13 jaar is een training voor pedagogisch medewerkers in de BSO en richt zich op de oudere kinderen in de groep.

Oog voor Kinderen 8-13 jaar

Over de training

Deze training is gericht op de oudere schoolkinderen van 8 tot en met 13 jaar. Er is ruimte om binnen de bijeenkomsten accenten te leggen bij specifieke thema’s die in de organisatie van de deelnemers van belang zijn en aan te sluiten bij de pedagogische visie en de praktische situatie.

Kracht van de training

  • Kindvolgende benadering
  • Degelijke en concrete uitwerking van de interactievaardigheden gericht op deze leeftijdsfase
  • Plezierige en effectieve manier van werken met (eigen) filmpjes
  • Aandacht voor ieders individuele groeiproces en voor collegiale feedback
  • Gevarieerde en activerende werkvormen.
  • Aandacht voor borging

De bijeenkomsten worden aangeboden in groepen van maximaal 8 deelnemers.

Programma

De training bestaat uit vier bijeenkomsten:

1 Veilig en vrij in het honk
Een plek creëren voor ieder kind en kinderparticipatie.

2 Ontdekken wie je bent en wat je vindt
Positief leidinggeven en gedrag reguleren.

3 Verbinding met anderen
Kinderen begeleiden bij onderlinge interacties en de groepsdynamiek.

4 Pendelen tussen school, BSO en thuis
De zes interactievaardigheden in contact met ouders en de school.

Een coachingsbijeenkomst in kleine groepjes van 3 pm’ers met de trainer: eigen beeld kijken en bespreken met elkaar, leerdoelen vaststellen.

Een eindgesprek in kleine groepjes van 3 pedagogisch medewerkers, trainer en pedagogisch coach: eigen beeld kijken en bespreken met elkaar, versterkingsplan en vervolgstappen uitwisselen met pedagogisch coach.

Wat leer je tijdens de training?

De training Oog voor Kinderen 8-13 jaar is een training voor pedagogisch medewerkers in de BSO en richt zich op de oudere kinderen in de groep.

De training is qua werkwijze en inhoud familie van de training Oog voor Interactie (waarvan de effectiviteit aangetoond is).

Erkend certificaat

De deelnemer ontvangt het certificaat Oog voor Kinderen 8-13 bij 90% actieve aanwezigheid en een voldoende voor de eindopdracht.

Praktische informatie

Open inschrijving: € 575,- per deelnemer, exclusief het boek Interactievaardigheden.

In company: offerte op aanvraag.

Prijs is afhankelijk van groepsgrootte. De richtprijs liggen tussen de € 560,- en € 575,- per deelnemer bij een groep van tenminste 6 deelnemers en maximaal 15 deelnemers. Dat bedrag is exclusief reiskosten en exclusief het boek Interactievaardigheden.

Lesmateriaal

  • Boek: Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering (3e druk). Strik, A., & Schoemaker, J. (2018). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • Werkboek
  • Reader met aanvullende literatuur
Inspiration - coaching - radio - workshops